Kup na Allegro
Newsletter

Wyszukiwarka
Popularne
10201.jpg
Cena:14.90
10168.jpg
Cena:14.90
150984.jpg
Cena:14.90
37135.jpg
Cena:13.50
10210.jpg
Cena:14.90
Informacje
 • Bezpieczeństwo przesyłek zapewniają:

 • Płatności online obsługuje:

 • Masz pytania? Dzwoń:

Regulamin zakupów

Księgarnia internetowa mabIT działająca pod adresem http://mabit-ksiazki.pl jest prowadzona przez Macieja Balickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

  mab-it Maciej Balicki
  ul. Rzepichy 8/17
  03-246 Warszawa
  NIP: 7712246184
  REGON: 146018047

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
telefon 781-061-010, adres e-mail: kontakt@mabit-ksiazki.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej mabIT
 2. Księgarnia internetowa mabIT prowadzi sprzedaż:
  • książek, albumów, komiksów, kalendarzy
  • gier planszowych, zabawek
  • artykułów papierniczych
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Do składania zamówień w księgarni internetowej mabIT potrzebny jest:
  • komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
  • aktywne konto poczty elektronicznej
 5. Zamówienia w księgarni mabIT można składać:
  • poprzez stronę internetową http://mabit-ksiazki.pl 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
  • telefonicznie, pod numerem telefonu 781061010 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy
  • mailowo, pod adresem kontakt@mabit-ksiazki.pl 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

II Składanie zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zakupu oraz podanie kompletnego, prawidłowego adresu pocztowego wraz z kodem pocztowym, na który ma zostać wysłane zamówienie.
 2. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a księgarnią mabIT na podany przez klienta adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. W przypadku gdy zamówiony produkt jest niedostępny, lub nie może być wysłany z innej przyczyny Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.
 4. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa z powodu braku zamówionego produktu w magazynie, bądź z innej przyczyny, Klient będzie mógł zrezygnować z całości zamówienia lub z jego części, bądź też wydłużyć czas oczekiwania na zamówienie. Jeśli zapłata za towar, z którego Klient rezygnuje została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta w terminie do 7 dni roboczych od momentu rezygnacji.

III Ceny produktów

 1. Ceny znajdujące się przy produktach w księgarni internetowej mabIT podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.
 3. Koszt dostawy zostanie doliczony na fakturze VAT proporcjonalnie do cen zamówionych przedmiotów.
 4. Ceny znajdujące się przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Są one potwierdzane dodatkowo w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia.

IV Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z księgarnią mabIT telefonicznie pod numerem 781061010 lub mailowo pod adresem kontakt@mabit-ksiazki.pl
 2. Modyfikacja jest możliwa do momentu spakowania przesyłki

V Dostawa i czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia jest określony przy każdym towarze. Jest to orientacyjny czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki do wysłania.
 2. Jeżeli czas realizacji zamówienia przy poszczególnych towarach jest różny, wówczas czas realizacji całego zamówienia wynosi tyle ile najdłuższy czas realizacji ze wszystkich zamówionych pozycji.
 3. Czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu potrzebnego na realizację zamówienia oraz czasu dostawy zależnego od formy wysyłki wybranej przez Klienta.
 4. Przesyłki dostarczają firmy:
  • Poczta Polska S.A.- deklarowany czas dostarczenia przesyłki: paczka ekonomiczna 2-3 dni robocze, przesyłka priorytetowe 1 dzień roboczy, przesyłka Kurier48 1-2 dni robocze
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. – deklarowany czas dostarczenia przesyłki 1-2 dni robocze
  • DPD Polska sp. z o.o. – deklarowany czas dostarczenia przesyłki 1 dzień roboczy
  • Ruch S.A. – deklarowany czas dostarczenia przesyłki 2-3 dni robocze
 5. Przesyłka zostanie wysłana na adres wskazany przez Klienta na formularzu zamówienia lub do wybranego punktu odbioru.
 6. Księgarnia internetowa mabIT nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu dostawy zamówienia z powodu błędnie podanych danych lub nie odebrania przesyłki przez Klienta, oraz za wydłużenie czasu dostawy wynikające z winy doręczycieli.

VI Formy płatności

 1. Zapłaty można dokonać:
  • osobiście w momencie odbioru przesyłki od pracownika firmy przewozowej (pobranie)
  • dokonując przelewu na konto bankowe: mBank 18 1140 2004 0000 3102 6976 9600
  • za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
  • osobiście podczas odbioru towaru w siedzibie firmy (po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu odbioru)
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia na konto księgarni mabIT zapłaty za zamówienie, bądź też informacji od Klienta o wyborze przesyłki pobraniowej lub chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, dokonujący zakupu towarów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia określonego w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu. Wzór odstąpienia od umowy jest umieszczony do pobrania na końcu niniejszego regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu produktu w niepogorszonym stanie w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu należy dokonać na adres księgarni:
  mab-IT Maciej Balicki
  ul. Rzepichy 8/17
  03-246 Warszawa
 4. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do księgarni. Zwroty dokonane za pobraniem nie będą przyjmowane przez księgarnię.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość księgarnia dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta.

VIII Reklamacje

 1. Aby zgłosić reklamację należy skontaktować się z księgarnią mabIT telefonicznie pod numerem 781-061-010 lub mailowo na adres reklamacje@mabit-ksiazki.pl. Kupujący może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres księgarni:
  mab-IT Maciej Balicki
  Rzepichy 8/17
  03-246 Warszawa
  wraz z załączonym dowodem zakupu oraz opisanym powodem reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta księgarnia dokona naprawy lub wymiany wadliwego towaru na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana nie będzie możliwa. Wówczas Klient ma prawo zażądać stosownego obniżenia ceny towaru, bądź zrezygnować z zakupu O wyniku rozpatrzenia informacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone Klientowi

IX Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w księgarni internetowej mabIT, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia
 3. Brak zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia

X Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umieszczone w księgarni mabIT nazwy firm oraz znaki towarowe są użyte jedynie w celach informacyjnych i są własnością tychże firm
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.
 4. Rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
 5. Księgarnia internetowa mabIT zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i wprowadzenia go w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na stronie mabit-ksiazki.pl
 6. Obecność towarów na stronie księgarni mabIT nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 7. Wszelką korespondencję należy kierować pod adres:
  mab-IT Maciej Balicki
  ul. Rzepichy 8/17
  03-246 Warszawa

Regulamin od dnia 25.12.2014r